ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

หรือตรวจสอบที่  http://svr2.gpo.or.th/human/apply/attachment/1117.pdf

 โทร :  02-2038153-5
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

หรือตรวจสอบที่  http://svr2.gpo.or.th/human/announce.php

 โทร :  02-2038153-5
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
                                                    โทร :  02-2038153-5
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน องค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

โทร :  02-2038153-5
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

คลิกดาวน์โหลด แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัย

คลิกดาวน์โหลด ผังมหาวิทยาลัยรังสิต
 
โทร :  02-2038153-5
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง ขยายเวลารับชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง ขยายเวลารับชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครสอบ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1540) สังกัดกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่นๆ กองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครสอบ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1540) สังกัดกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่นๆ กองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม