ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆสังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆสังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   การรายงานตัวและค้ำประกันของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกงานบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม หมายเลข 02-203-8153-5
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆสังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆสังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   การรายงานตัวและค้ำประกันของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 
หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกงานบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม หมายเลข 02-203-8153-5
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกงานบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม หมายเลข 02-203-8153-5
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต และผังมหาวิทยาลัยรังสิต

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกงานบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม หมายเลข 02-2038153-5

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม